25. výročie bombardovania MOVE

Dnešný program, 12. mája, v Africko-americkom múzeu vo Philladelphii, ktorým si pripomíname 25 rokov bombardovania a vraždy členov rodiny MOVE bude vysielaný naživo cez internet na tejto adrese www.ustream.tv/user/moveorg

Program sa začína o 6:00 pm EST. Pozývam všetkých, aby ste sa k nám pripojili a dali nám potom vedieť vaše reakcie a postrehy na tejto e-mailovej adrese: ONAMOVELLJA@aol.com ----Ramona

Pripájam vyjadrenie solidarity od Priateľov MOVE Slovensko k tomuto nešťastnému výročiu, ktoré sme poslali organizácii MOVE:

ON A MOVE, brothers and sisters!

Some time ago we learned about the horrible actions perpetrated by the federal and local US government against members of the MOVE Organization. We were and are appalled by this injustice! Against the MOVE 9 and the people and animals which have been murdered by the system throughout MOVEs existence and on the day the police bombed and had left MOVE people to die in this blazing inferno. Our rage is stronger with the fact, that to this date nobody from the system was punished or acknowledged for this frightful crime.

We wanna thank MOVE people for the courage and determination they showed us through these years in their fight against the SYSTEM. We want to thank them, that they teach people to respect every being on this planet. Be it human or non-human.

We want to salute you and show our solidarity and respect to your teachings, to your way of life and your actions past, present and future.
RESPECT AND SOLIDARITY! FREE THE MOVE 9! ON A MOVE!

Wild And Free Collective and Friends of MOVE Slovakia


Preklad:
ON A MOVE, bratia a sestri!

Pred nejakým časom sme sa dozvedeli o hrozných činoch páchaných federálnou aj lokálnou vládou USA proti členom organizácie MOVE. Boli sme a sme znechutený takouto nespravodlivosťou! Proti politickým väzňom MOVE 9 a ľuďom a zvieratám, ktorí boli zavraždení týmto systémom počas existencie MOVE a v deň, kedy polícia zhodila bombu na dom MOVE a nechala v ňom zhorieť ľudí MOVE. Náš hnev je o to väčší, keď vieme, že do dnešného dňa nebol zo systému za tento strašný zločin nikto potrestaný alebo obvinený.

Chceme poďakovať ľuďom MOVE za odvahu a odhodlanie, ktoré ukázali počas týchto rokov v ich boji proti systému. Chceme im poďakovať, že učia ľudí rešpektovať každú bytosť na tejto planéte. Či už ľudskú alebo mimoľudskú.

Vzdávame vám poctu a vyjadrujeme solidaritu a rešpekt vašim slovám, vášmu spôsobu života a vašim akciám - minulým, súčasným a budúcim.
S REŠPEKTOM A SOLIDARITOU! OSLOBOĎME MOVE 9! ON A MOVE!

Kolektív Wild and Free a Priatelia MOVE Slovensko

http://1.bp.blogspot.com/_EjYtO28-Nk4/S2N9jc0O1lI/AAAAAAAAB8M/AQSYDfjalC4/s400/1985_move_bombing1.jpg

0 komentárov: