Založenie pobočiek Priateľov MOVE. Buď v pohybe!

Píšem vám o projekte, ktorý by bol veľmi prospešný pre Organizáciu MOVE, predovšetkým MOVE 9. Projekt, o ktorom sme presvedčený, že bude užitočný aj pre tvoju/vašu organizáciu.

Žiadame ťa, aby si ty a iný zainteresovaní ľudia, ktorých poznáš, založili skupinu nazývanú „Priatelia MOVE“ v tvojom okolí. Takáto skupina, ktorá nemusí mať viac než dvoch ľudí, by jednoducho umožňovala ľuďom v tvojom okolí dostávať informácie o MOVE. Ja by som vám posielala informácie, takže by boli neustále aktualizované. Dodatočne by som vám poskytla zoznam ľudí z vášho okolia, s ktorými sme v kontakte. Mojím cieľom pre „Priateľov MOVE“ je zjednodušiť ľuďom prístup k ostatným ľuďom v ich blízkosti, s ktorými sme v kontakte.
Čo „Priatelia MOVE“ budú vyžadovať je stabilná adresa (možno aj POBOX), stabilné telefónne číslo a/alebo fax, aby ľudia hľadajúci informácie o MOVE boli schopní vás nejako skontaktovať. Bola by som rada, keby ma niekto zo skupiny kontaktoval raz mesačne, kvôli aktuálnym informáciám. Bola by som rada, aby ste porozmýšľali o organizovaní podujatí 13. mája a 8. augusta vo svojom okolí, a/alebo poslali niekoho z vašej organizácie do Philadelphie, aby sa zúčastnil našich každoročného programu v tieto dni (samozrejme, že zo Slovenska by bolo asi zbytočné ťahať sa do Ameriky)

Ak to zneje uskutočniteľné a ako projekt, ktorý môžete a ste ochotní zodpovedať, kontaktujte ma pre viac informácií: onamovellja@aol.com Toto je medzinárodný projekt. Boli by ste súčasťou celosvetovej siete „Priatelia MOVE“, ktorá rozširuje informácie o MOVE.

Budem čakať na vaše reakcie a teším sa na spoluprácu s vami v budúcnosti. Buďte SILNÍ, buďte ANGAŽOVANÍ, myslite to VÁŽNE – nemôžeme si dovoliť byť iní.

On the MOVE
Ramona Africa,
Za Organizáciu MOVE

NÁSLEDNÉ INFORMÁCIE.

Rada by som bližšie priblížila nejaké aktivity, ktoré by boli vhodné pre lokálne skupiny Priateľov MOVE, ako napr.:
Adoptujte si jedného väzňa MOVE – keď je založená skupina, môžu si jej členovia (ale aj nečlenovia) adoptovať väzňa MOVE, až kým každý z deviatich členov MOVE nebude mať sponzora. Zmysel tejto aktivity je spriateliť sa s MOVE 9 písaním listov a telefonovaním.
Zavolajte do kancelárie MOVE vo Philadelphii (215-387-9955) raz mesačne o aktuálizácie prebiehajúcich aktivít.
Poskytnite stabilnú adresu a tel. číslo vašej skupiny Priateľov MOVE. Fax a email by bol prospešný, ak je k dispozícii.
Premietajte videá MOVE malým skupinám ľudí vo vašom okolí, a pomôžte tak rozširovať informácie o MOVE.
Každej skupine pošleme informačný balík. Tieto informácie môžu byť kopírované a distribuované ľuďom, ktorí o ne budú mať záujem.
Pošleme každej skupine Priateľov MOVE zoznam podporovateľov v ich okolí. Títo ľudia by mali byť kontaktovaní a opýtaní, či sa nechcú spolupracovať s vašou skupinou „Priatelia MOVE“.
Poskytujte adresu MOVE, tel. číslo, fax a email každému, kto nás chce kontaktovať osobne.
Poskytnite každému kto si o to požiada zoznam vecí na predaj a ich ceny.
Pre viac informácií nás kontaktujte na: P.O.BOX 19709, Philadelphia PA 19143; Tel: (215) 387-9955; Fax: (215) 476-7551; Email: onamovellja@aol.com or uprising1978@aol.com

Informácie od jedného člena „Priateľov MOVE“

BUĎ V POHYBE! NECH ŽIJE JOHN AFRICA!!!


Skupiny Priateľov MOVE pracujú dôsledne na tom, aby vyniesli navonok informácie o MOVE a jeho zakladateľovi Johnovi Africa. Priatelia MOVE Amherst, skupina založená v lete v roku 2002, už dala dokopy dokumentárny film o MOVE v zime 2003 s významným historikom Howardom Zinnom, ktorý komentuje históriu organizácie od skorých 1970tych. Priatelia MOVE Rochester neustále premietajú toto video a rozdávajú divákom zdravé surové jedlá. Priatelia MOVE Philadelphia mesačne publikujú „ONA MOVE“ buletin, ktorý je zameraný na MOVE 9, uväznených po celej Pennsylvánii posledných 25 rokov.

Medzinárodne sa objavujú Priatelia MOVE po celej Európe. Podporné akcie sú organizované v Španielsku medzi tými, ktorí sú zúčastnení v Katalánskom boji a medzi podporovateľmi MOVE. Francúzsky podporovatelia prispievajú výtvarnou časťou, hudbou a organizačnými zručnosťami ku globálnemu hnutiu.

Osobne, skupiny Priateľov MOVE poskytujú vzťahy s MOVE 9 a tými doma v MOVE Organizácii. Príklad MOVE inšpiroval každého člena Priateľov MOVE. Ako člen skupiny Priatelia MOVE, keď rozširujem informáce o práci a boji MOVE, nachádzam sa ako aplikujem zákony ŽIVOTA fyzickú prácu, jedenie zdravo a prirodzene a pracujem tým na mojom revolucionizovaní. Moja práca v Priatelia MOVE zahrňuje písanie listov k MOVE 9. Delbert Africa vznietil moju osobnú revolúciu, keď mi povedal, „Až vyčistíme systém v našom vnútri, systém vonku bude jednoducho konfrontovateľný a odstrániteľný.“ Táto pravda sa stala evidentnejšou, ako sledujem následky práce MOVE. Z príkladu MOVE, tí z nás, ktorý sa podieľajú v skupinách „Priatelia MOVE“, sa stávajú príkladmi revolúcie.

Každý z nás má nejaký dar, ktorým môže rozširovať informácie o MOVE. V tejto revolúcii za ŽIVOT, MAMU a nás všetkých, spolupracujúc, hovoriac nahlas a hovoriac pravdu je, ako John Africa profeticky dodal, „tak nutné ako tvoj ďalší nádych a rovnako potrebné.“

0 komentárov: